View to Monte Cristallo

2 Nov ’16

Nikon D800 with 24-70mm f/2.8 @ 38mm, f/9.5, 1/15 sec, ISO 100

Nikon D800 with 24-70mm f/2.8 @ 38mm, f/9.5, 1/15 sec, ISO 100

Tags: , , , , , , , , , , , , ,